วันจันทร์ , กรกฎาคม 16 2018
Breaking News
You are here: Home / ข้อมูล ผอ.เบาะแส

Category Archives: ข้อมูล ผอ.เบาะแส

Feed Subscription

ผลงาน บรรยาย โดย ผอ.เบาะแส

10514667_820813114598148_6371554389611841661_n

ผลงาน บรรยาย โดย  ผอ.เบาะแส บรรยายที่  วิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทยบริหารธุรกิจ บรรยายที่  กรมเจ้าท่า   บรรยายที่ โรงพยาบาลยันฮี บรรยายที่ มหาวิทยาลัย เกริก บรรยายที่ จังหวัดทหารบกเชียงราย       โปรดติดตาม…………. Read More »

… وفي عملي اليومي أقابل الكثير من الامور ،

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_246.html

كل من الخير والشر. لأن خط عملي ، لأقابل الكثير من الناس الذين يحبون يجري في دائرة الضوء ولكن لا يهتمون لب المسألة. يجب أن أكون حذرا على وجه الخصوص. وبسبب هذا، والشيء الأهم بالنسبة لي في عملي هو أن تكون دائما واعية. لا نقلل، ولا حتى لثانية واحدة. قد تسأل : “أليس هذا البحر؛ أكثر من اللازم؟” أقول : “لا!” إذا كنت لم تفعل مثل هذا وأنا قد لا تكون دائمة حيث أنا اليوم. ولكنها ليست مجرد وظيفة مثل الألغام التي يتم مثل هذا على ما أعتقد. بغض النظر عن نوع العمل الذي نقوم به، واذا كنا لا نقلل من شأنوتبقى دائما واعية، ونحن لن نرتكب أخطاء، أو أن ... Read More »

Philosophy in the work of the leader of Bor – sae ( The clue )

Philosophy in the work of the leader of Bor - sae  ( The clue )

Philosophy in the work of the leader of Bor – sae  ( The clue )   ….In my everyday work I meet many things, both good and evil. Because of my line of work, I meet   many people who like being in the spotlight but don’t care   about the heart of the matter. I must be especially cautious. And because of this, the most important thing ... Read More »

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ

10259739_772428909436569_4099823954354083873_n

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ โดย ผอ.เบาะแส 1.   ผู้ปกครองต้องประพฤติ “ทศพิธราชธรรม” และใช้หลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงในการบริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มิใช่สร้างภาพว่าใช่อันเกิดจากการจัดฉาก 2.   ประชาชนต้องเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3.   ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับต้องมาก่้อนเสมอ 4.   ผู้ปกครองต้องเป็นผู้เสียสละ มิใช่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์ 5.   ต้องมีความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมาย ผิดคือผิด ถูกคือถูกมิใช่ผู้มีเงินแล้วพ้นความผิด และต้องไม่มีแพะรับบาป 6.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และเข้าใจกฎหมาย พร้อมทั้ง เข้าใจความหมายของประโยคหรือข้อความหรือตีความประโยคข้อเขียน คำพูดไปในทำนองเดียวกัน 7.   ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ 8.   ประเทศชาติต้องปราศจากการคอรัปชั่น 9.   เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ ทำเพื่อชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม           ศีลธรรม และจริยธรรม 10. ประเทศชาติจะต้องเป็นการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โปรดติดตาม การขยายความ จาก 10 ... Read More »

ปรัชญาในการทำงานของผู้นำกลุ่มฯเบาะแส

581558_509392442406885_74502899_n

“ การ ทำงานทุกวันนี้ ผมต้องเจออะไรมากมาย ทั้งดี และร้าย เจอกับคนที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจมากมาย เพราะงานที่ทำ จึงทำให้ผมต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของผม ก็คือ เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท แม้แต่วินาทีเดียว ถามว่า มันโอเวอร์  มากไปรึเปล่า ผมว่า ไม่นะ ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้  มันคงไม่ใช่ แค่งานนี้ อย่างนี้อย่างเดียวผมว่า  ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ประมาท และมีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่ทำ อะไรที่ผิดพลาด และไม่มานั่งเสียใจในการกระทำของตัวเองภายหลัง และอีกอย่างหนึ่งที่ผมยึดถืออยู่ตลอดเวลาและมักจะสอนคนอื่นๆอยู่เสมอว่า   เวลาที่เราทำอะไร  ถ้าทำในสิ่งที่ดีแล้ว เราไม่ควรหวังอะไร  คน ที่หวังจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองหวัง แต่กลับกัน คนที่ไม่ได้หวัง เมื่อทำความดีแล้ว มักจะได้ในสิ่งที่หวัง และอาจจะได้มากมายกว่า สิ่งที่หวังไว้   ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดอยากจะทำความดี ทำตัวเป็นคนดี แต่มักจะท้อแท้กลางคัน เพราะเขามักจะคิดว่า       ทำดี  –  ไม่ได้ดี……..   ” Read More »

ผอ.เบาะแส รับเครื่องหมาย SEAL นักทำลายใต้น้ำจู่โจมฯ จากกองทัพเรือ

Seal

  ผอ.เบาะแส (เสกสรร ประเสริฐ) ได้รับเครื่องหมายความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์   มนุษย์กบ  [ S E A L ]  ณ วัน ที่ 10 กรกฏาคม  2554 ก็ถือว่าเป็นความปลาบปลื้มปิติยินดีไม่ใช่น้อยน่ะครับเมื่อ ผอ.เบาะแส ได้รับเกียรติจาก กองทัพเรือให้ได้รับ เครื่องหมาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ หรือ ที่เรารู้จักกันในนามมนุษย์กบ ซึ่ง หลายๆคนต่างก็ทราบกันดีว่า กว่าจะได้สัญลักษณ์นี้มานั้นทหารต้องได้รับการฝึกฝนอย่างทรหดมากมายเพียงใดน่ะครับ แต่ครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้มอบตราสัญลักษณ์นี้ ให้ ผอ.เบาะแส ในฐานะผู้คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สืบเนื่องมาจากผลงานในด้านการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น รวมไปถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆ ทำให้กองทัพเรือพิจารณา มอบเครื่องหมาย นักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์  ให้แก่ ผอ.เบาะแส ทำให้ ผอ.เบาะแส เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีศักดิ์และสิทธิ์ในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ Read More »

Scroll To Top