วันพุธ , มิถุนายน 20 2018
Breaking News
You are here: Home / 2013

Yearly Archives: 2013

นักศึกษา เข้ามาสัมภาษณ์ลุงแดง เบาะแส หัวใจไม่แพ้ โครงการโรตารีสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  วันนี้น้องๆนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้ามาสัมภาษณ์ลุงแดงเกี่ยวกับโครงการเปิดสวิทช์หัวใจ(โครงการโรตารีสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) เพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจมูลค่า 94 ล้านบาท เพื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเผยแพร่ข้อมูลให้นักศึกษาและประชาชนรับทราบ ซึ่งเมื่อก่อนคนลำปางเสียชีวิตวันละ 3 คน ด้วยโรคหัวใจ เพราะต้องรอคิวรพ.สวนดอกเชียงใหม่ 2 ปี มาบัดนี้ได้ช่วยเหลือชีวิตคนภาคเหนือด้วยการผ่าตัดหัวใจไปแล้วร่วม 1,500 ราย โดยมีการผ่าตัดครั้งแรกเมื่อ 4 มกราคม 2553 ตอนนี้คนลำปางไม่ต้องรอคิวแล้ว มีแต่คนที่อื่นมาเข้าคิว3-6 เดือนครับ Read More »

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ)

Communications connectivity

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ) คำนำ                ช่วงเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาไปโดยไม่หยุดนิ่งๆ ระบบคอมพิวเตอร์เองก็เช่นกันได้วิวัฒนาการไปอย่างมาก บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ต้องมีการอัพเดตข้อมูลระบบใหม่ๆอยู่เสมอ และเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นเอง มิจฉาชีพ และอาชญากร ได้หันมาใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คทรนิคซ์ต่างๆ ในการประกอบอาชญากรรมของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเราพบเห็นสิ่งเหล่านี้มากมายแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเราคุ้นเคยและไม่รู้สึกตื่นตัวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น  แน่นอนเราจะตื่นตระหนกก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวที่เรารัก บทความฉบับนี้คาดหวังว่าจะเป็นสาระให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึง ภัยทางเทคโนโลยีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกัน และแก้ใขในลำดับต่อไป คณะผู้จัดทำ ภัยทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   ภัยทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หมายถึง ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ อาจเกิดขึ้นจากบุคคลหรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ  ซึ่งเราจะได้ขยายความดังต่อไปนี้ 1.       ภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ หมายถึง การที่ระบบหรือเพลตฟอร์มต่างๆหรือแอพลิเคชั่น ทำงานโดยไม่สมบูรณ์และมีความผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้ใช้งานไม่อัพเดตข้อมูล หรือเกิดจาก bug หรือ error ของตัวโปรแกรม การที่โปรแกรมบางโปรแกรมถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเกิดจากความขัดแย้งกันระหว่างแอพลิเคชั่นและเพลตฟอร์มที่ติดตั้งโปรแกรม นอกจากนั้นความผิดพลาดเหล่านี้ อาจเกิดจากไวรัสและมัลแวร์ต่างๆที่ระบาดมาจากภายนอก 2.       ภัยที่เกิดจากบุคคล หมายถึงการกระทำโดยเจตนาของบุคลใดบุคลหนึ่งที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เช่นการสร้างมัลแวร์จากเหล่าแฮกเกอร์ การเจาะเข้าสู่ระบบของอาชญากร การแฮกเข้าสู่บัญชีธนาคาร การหลอกลวงและสร้างเว็บไซต์ฟีชชิ่ง เพื่อดักขโมยรหัสผ่าน การจู่โจมระบบด้วย Botnet หรือการโจมตีเซิพเวอร์ ด้วยเทคนิคต่างๆ  สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นภัยจากบุคคล   เป้าหมายของอาชญากรคอมพิวเตอร์ อาชญากรคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายแตกต่างกันตามลำดับความสามารถของแต่ละคน บุคคลที่มีความสามารถสูง ... Read More »

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ

10259739_772428909436569_4099823954354083873_n

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ โดย ผอ.เบาะแส 1.   ผู้ปกครองต้องประพฤติ “ทศพิธราชธรรม” และใช้หลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงในการบริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มิใช่สร้างภาพว่าใช่อันเกิดจากการจัดฉาก 2.   ประชาชนต้องเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3.   ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับต้องมาก่้อนเสมอ 4.   ผู้ปกครองต้องเป็นผู้เสียสละ มิใช่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์ 5.   ต้องมีความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมาย ผิดคือผิด ถูกคือถูกมิใช่ผู้มีเงินแล้วพ้นความผิด และต้องไม่มีแพะรับบาป 6.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และเข้าใจกฎหมาย พร้อมทั้ง เข้าใจความหมายของประโยคหรือข้อความหรือตีความประโยคข้อเขียน คำพูดไปในทำนองเดียวกัน 7.   ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ 8.   ประเทศชาติต้องปราศจากการคอรัปชั่น 9.   เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ ทำเพื่อชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม           ศีลธรรม และจริยธรรม 10. ประเทศชาติจะต้องเป็นการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โปรดติดตาม การขยายความ จาก 10 ... Read More »

สั่งจองได้แล้ว กับพ๊อกเก็ตบุ๊ค ผอ.เบาะแส มือปราบคนโกงชาติ

1381561_651855438167940_940768093_n

  หลังจากเรียบเรียงบทความต่างๆอย่างยาวนาน ประสบการณ์ของ ผอ.เบาะแสก็ได้ถูกถ่ายทอดลงบนหนังสือ พ๊อกเก็ตบุ๊คในชื่่อว่า ผอ.เบาะแส มือปราบคนโกงชาติ และพร้อมที่จะวางแผงในวันที่ 1พฤศจิกายน 2556นี้  ในหนังสือ  ผอ.เบาะแส มือปราบคนโกงชาติ เล่มนี้ จะแฝงไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้ในเชิงสืบสวนต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของ ผอ.เบาะแส นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวบางเรื่องที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน อาทิเช่นการคลี่คลายเงื่อนงำต่างๆ การติดตามหาหลักฐาน และการแฝงตัวเข้าไปสืบสวนข้อมูลที่ ผอ.เบาะแสได้ลงมือทำด้วยตนเองอุดมการณ์ของผอ.เบาะแส รวมไปถึงปรัชญาด้านต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานของ ผอ.เบาะแสจะถูกถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้ด้วย หนังสือเล่มนี้ วางจำหน่ายในราคาเล่มล่ะ99บาท สามารถสั่งจองได้ที่ เฟสบุ๊คของ ผอ.เบาะแส ได้เลยครับ Read More »

ยุทธวิธี และนโยบายใหม่ของมูลนิธิเบาะแส

1395406_676558315690296_603931792_n

  เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กรเบาะแส ภายใต้การปฏิรูปองค์กรของผู้นำอย่างท่าน เสกสรร ประเสริฐ หรือที่เราคุ้นหูกันในนาม ผอ.เบาะแส ที่สร้างผลงานในการปราบเจ้าพ่อแปดริ้ว และล้างบางมหาลัยเถื่อนและอีกมากมายหลายร้อยคดีที่ ผอ.เบาะแส ลงมือเข้าไปจัดการด้วยตัวเองจนถูกขนานนามว่าเป็นมือปราบของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง  วันเวลาและผลงานของ องค์กรเบาะแสมากมาย เป็นสิ่งที่ทำให้มีคนสนใจองค์กรเบาะแสเป็นจำนวนมากขึ้น และในขณะเดียวกันนั้นเอง บุคคลมากมายทั้ง ดีและร้าย ต่างก็มุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรเบาะแส บางคนเข้ามาเพื่อที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และคุ้มภัยให้ตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ ผอ.เบาะแส ในฐานะผู้นำ ได้คิดค้นนวัตกรรมและกลยุทธ์เพื่อเตรียมที่จะรับมือความเติบโตขององค์กรเบาะแสในอนาคต โดยเปลี่ยนรูปแบบจาก องค์กรเบาะแส เป็น มูลนิธิเบาะแส เพื่อให้ทุกคนในมูลนิธิเบาะแส ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์จาก เครื่องหมาย เบาะแส นอกจากนี้ยังได้ปฏิรูปการนำเสนอสื่่อโดยเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์เบาะแส เป็นนิตยาสารเบาะแส โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำเสอผลงานของสมาชิกในมูลนิธิเบาะแส เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย นอกจากนี้ ผอ.เบาะแส ยังได้แสดงจุดยืนถึงบทบาทและหน้าที่ในมูลนิธิเบาะแส โดยประกาศ นโยบายมูลนิธิ เบาะแส ว่า 1.ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 2.ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย 3.เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน 4.ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ... Read More »

ผอ.เบาะแสและสมาชิกองค์กรเบาะแส ประชุมและตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้

8472_673414382671356_1302853727_n

ท่ากลางกระแสความเติบโตขององค์กร ผอ.เบาะแส ได้เรียกประชุมสมาชิกขององค์กรเบาะแสในระดับต่างๆ เพื่อร่วมประชุมหารือในแนวทางการพัฒนาองค์กรเบาะแส และการดูแลช่วยเหลือสมาชิก พร้อมกันนี้ได้สอบถามปัญหาด้านต่างๆในการรับส่งและให้บริการผู้โดยสารของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง โดยหัวข้อหลักในการหารือครั้งนี้คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กร การช่วยเหลือสมาชิกและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง ผอ.เบาะแสได้แสดงนโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาศักยะภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์สือในเชิงลึก เพื่อให้เกิดการปฏิรูปในทิศทางที่ดีขึ้น ปัจจุบัน องค์กรเบาะแสมีสมาชิกจำนวนมาก และมีสาขาหลากหลายอาชีพ และสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชยมาแล้วโดยเฉพาะกรณี ม.สันติภาพโลก ในท่ามกลางความเจริญเติบโตนี้เองทำให้ ผอ.เบาะแส ซึ่งเป็นผู้นำองค์กร ได้วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพการทำงานของสมาชิกในองค์กร ซึ่งหลังจากนี้ อาจจะมีการนัดหมายประชุมกันขององค์กรเบาะแสทุกๆเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในด้านต่างๆร่วมกันครับ Read More »

มือมืด ส่งSMS ขู่วางระเบิด ผอ.เบาะแส

1175401_650395594973235_610168766_n

วันนี้บ่าย 15.47 น. ผอ.เบาะแส ได้รับข้อความ SMS ส่งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาเป็นการข่มขู่ โดยมีใจความว่าได้ทำการเอาระเบิดไปวางใว้ในรถ ของ ผอ.เบาะแสเรียบร้อยแล้ว และมีเวลาไม่มาก ซึ่งขณะนี้ทีมสืบสวนของผอ.เบาะแสได้สืบทราบข้อมูลแล้ว และกำลังรอคำสั่งอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรดี เบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ส่งข้อความ SMS มาหา ผอ.เบาแสนั้น น่าจะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการที่ ผอ.เบาะแสเข้าไปทำการปราบปรามทุจริตต่างๆครับ แต่ SMS นี้ไม่ได้ทำให้ ผอ.เบาะแสตกใจหวาดกลัว แต่ประการใด ตรงกันข้าม ผอ.เบาะแสกลับหัวเราะขบขัน เพราะพิจารณาแล้วดูเป็นการกระทำที่ค่อนข้างตลก ของคนที่ไม่กล้าพอมากกว่าครับ Read More »

เบาะแส ฉบับ 113 ออกวางแผงแล้ว

1081746_10201076146219013_119003991_n

หนังสือพิมพ์เบาะแส ฉบับ 113 ฉบับนี้จะมีการกล่าวถึงทิศทางการชี้มูลความผิดและแนวทางในการดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกครับ รวมทั้งแผนการณ์ที่ ผอ.เบาะแส ใช้ล่อเสืออกจากถ้ำ เพื่อให้ได้หลักฐานในการเอาผิด มหาวิทยาลัยเถื่อน ซึ่งขณะนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษ และกำลังตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชี ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก2 นี้ มากถึง4หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเงินบริจาคที่มาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดีเราก็คงต้องคอยติดตามดูว่า DSI มีทีท่าจะดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยนี้อย่างไร เพราะฉะนั้นหากต้องการอ่านเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมด ติดตามอ่านได้ในหนังสือพิมพ์เบาะแส ฉบับที่ 113ได้ครับ ซึ่งท่านสามารถ หาซื้อได้ตามร้านซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขา และ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.เบาแส ได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ หมายเลข มือถือ 081 404 2002 โทรศัพท์อื่นๆ 02 199 7227 Read More »

ระวังการแอบอ้าง เรียกเงินฝากรับราชการ

หลอกเอาเงิน

  ปัจจุบันอาชีพราชการ ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างหนึ่งครับ ทำให้คนอยากสมัครเข้ามารับราชการ เพราะศักดิ์ศรีและสวัสดิการของข้าราชการนั้น ได้รับความน่าเชื่อถือในสังคม จึงเป็นสาเหตุให้มีคนบางกลุ่มบางพวกออกมาหลอกลวงต้มตุ๋นให้คนที่อยากเป็นข้าราชการหลงเชื่อ โดยอ้างว่าสามารถจะฝากเข้ารับราชการได้ หรือสามารถติดต่อให้ทำงานในราชการต่างๆได้ และจะเรียกเก็บเงินก่อน โดยเก็บตั้งแต่หลักหมื่น ถึงแสนบาท ทำให้มีผู้หลงเชื่อถูกหลอกเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นหากใครถูกหลอกในกรณีแบบนี้ กรุณาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่และหากถูกเพิกเฉยในการดำเนินการเอาผิดโดยเจ้าหน้าที่  ให้ร้องเรียนมาที่องค์กรเบาะแสได้ครับ Read More »

มหากาพย์ ม.สันติภาพโลกกับ ผอ.เบาะแส

179626_565870683425727_1528471210_n[1]

  หลังจาก ผอ.เบาะแสได้ลงพื้นที่เข้าไปทำการสืบสวนนั้น ก็ทำให้ได้พบกับพิรุธและความไม่ชอบมาพากลในพฤติกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น การเรียกเอาเงินค่ารับใบปริญญา และการพิจารณาบุคคลที่มารับปริญญากิตติมศักดิ์ของแต่ละคน ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์และยิ่งกว่านั้น เมื่อสืบสวนลงไปลึกกว่านั้น สถานที่ ที่ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก อ้างว่าเป็นมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริดา นั้นเป็นเพียง โรงจอดรถเก่า ๆ ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทย   โอละพ่อ งานนี้ความจริงก็ปรากฏ แต่ สกอ. กลับนิ่งเฉยและไม่ยอมฟันธงความผิด ในขณะเดียวกันนั่นเองสื่อต่างๆ ที่เข้าข้างมหาลัยสันติภาพก็เขียนเนื้อหาโจมตี ผอ.เบาะแส ว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าใว้ใจเพื่อเป็นการดิสเครดิต แต่ในขณะเดียวกันนั้น สังคมก็เริ่มจับตามองมากขึ้น สาเหตุเพราะว่า การได้ใบปริญญามาได้โดยง่าย มันเป็นอะไรที่เอาเปรียบคนที่เรียนมา เพราะฉะนั้นสังคมจึงจับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษ และแล้วความยุติธรรมก็เริ่มปรากฏเมื่อ ผอ.เบาะแส ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทีวีตามช่องต่างๆ เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมหาลัยสันติภาพโลก ทำให้เรื่องนี้  DSI. ต้องเรียกตัว ผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ไปตรวจสอบและเมื่อสอบสวนจึง แจ้งข้อกล่าวว่า ได้กระทำความผิด พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ และ ฉ้อโกงประชาชน โดยเจ้าตัวปฏิเสธทุกกรณี ทั้งที่หลักฐานที่ ผอ.เบาะแส และ DSI. ได้สืบสวนพบนั้นมันประจักษ์แก่สายตาคนไทยทั้งประเทศ แต่อธิการบดีของมหาลัยสันติภาพ ก็ยังอ้างว่า ตนเองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิด โดยได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก นั้นไม่ขึ้นตรงกับ ... Read More »

Scroll To Top