วันจันทร์ , กรกฎาคม 16 2018
Breaking News
You are here: Home / 2013 / ตุลาคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2013

สั่งจองได้แล้ว กับพ๊อกเก็ตบุ๊ค ผอ.เบาะแส มือปราบคนโกงชาติ

1381561_651855438167940_940768093_n

  หลังจากเรียบเรียงบทความต่างๆอย่างยาวนาน ประสบการณ์ของ ผอ.เบาะแสก็ได้ถูกถ่ายทอดลงบนหนังสือ พ๊อกเก็ตบุ๊คในชื่่อว่า ผอ.เบาะแส มือปราบคนโกงชาติ และพร้อมที่จะวางแผงในวันที่ 1พฤศจิกายน 2556นี้  ในหนังสือ  ผอ.เบาะแส มือปราบคนโกงชาติ เล่มนี้ จะแฝงไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้ในเชิงสืบสวนต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของ ผอ.เบาะแส นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวบางเรื่องที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน อาทิเช่นการคลี่คลายเงื่อนงำต่างๆ การติดตามหาหลักฐาน และการแฝงตัวเข้าไปสืบสวนข้อมูลที่ ผอ.เบาะแสได้ลงมือทำด้วยตนเองอุดมการณ์ของผอ.เบาะแส รวมไปถึงปรัชญาด้านต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานของ ผอ.เบาะแสจะถูกถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้ด้วย หนังสือเล่มนี้ วางจำหน่ายในราคาเล่มล่ะ99บาท สามารถสั่งจองได้ที่ เฟสบุ๊คของ ผอ.เบาะแส ได้เลยครับ Read More »

ยุทธวิธี และนโยบายใหม่ของมูลนิธิเบาะแส

1395406_676558315690296_603931792_n

  เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กรเบาะแส ภายใต้การปฏิรูปองค์กรของผู้นำอย่างท่าน เสกสรร ประเสริฐ หรือที่เราคุ้นหูกันในนาม ผอ.เบาะแส ที่สร้างผลงานในการปราบเจ้าพ่อแปดริ้ว และล้างบางมหาลัยเถื่อนและอีกมากมายหลายร้อยคดีที่ ผอ.เบาะแส ลงมือเข้าไปจัดการด้วยตัวเองจนถูกขนานนามว่าเป็นมือปราบของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง  วันเวลาและผลงานของ องค์กรเบาะแสมากมาย เป็นสิ่งที่ทำให้มีคนสนใจองค์กรเบาะแสเป็นจำนวนมากขึ้น และในขณะเดียวกันนั้นเอง บุคคลมากมายทั้ง ดีและร้าย ต่างก็มุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรเบาะแส บางคนเข้ามาเพื่อที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และคุ้มภัยให้ตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ ผอ.เบาะแส ในฐานะผู้นำ ได้คิดค้นนวัตกรรมและกลยุทธ์เพื่อเตรียมที่จะรับมือความเติบโตขององค์กรเบาะแสในอนาคต โดยเปลี่ยนรูปแบบจาก องค์กรเบาะแส เป็น มูลนิธิเบาะแส เพื่อให้ทุกคนในมูลนิธิเบาะแส ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์จาก เครื่องหมาย เบาะแส นอกจากนี้ยังได้ปฏิรูปการนำเสนอสื่่อโดยเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์เบาะแส เป็นนิตยาสารเบาะแส โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำเสอผลงานของสมาชิกในมูลนิธิเบาะแส เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย นอกจากนี้ ผอ.เบาะแส ยังได้แสดงจุดยืนถึงบทบาทและหน้าที่ในมูลนิธิเบาะแส โดยประกาศ นโยบายมูลนิธิ เบาะแส ว่า 1.ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 2.ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย 3.เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน 4.ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ... Read More »

ผอ.เบาะแสและสมาชิกองค์กรเบาะแส ประชุมและตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้

8472_673414382671356_1302853727_n

ท่ากลางกระแสความเติบโตขององค์กร ผอ.เบาะแส ได้เรียกประชุมสมาชิกขององค์กรเบาะแสในระดับต่างๆ เพื่อร่วมประชุมหารือในแนวทางการพัฒนาองค์กรเบาะแส และการดูแลช่วยเหลือสมาชิก พร้อมกันนี้ได้สอบถามปัญหาด้านต่างๆในการรับส่งและให้บริการผู้โดยสารของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง โดยหัวข้อหลักในการหารือครั้งนี้คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กร การช่วยเหลือสมาชิกและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง ผอ.เบาะแสได้แสดงนโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาศักยะภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์สือในเชิงลึก เพื่อให้เกิดการปฏิรูปในทิศทางที่ดีขึ้น ปัจจุบัน องค์กรเบาะแสมีสมาชิกจำนวนมาก และมีสาขาหลากหลายอาชีพ และสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชยมาแล้วโดยเฉพาะกรณี ม.สันติภาพโลก ในท่ามกลางความเจริญเติบโตนี้เองทำให้ ผอ.เบาะแส ซึ่งเป็นผู้นำองค์กร ได้วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพการทำงานของสมาชิกในองค์กร ซึ่งหลังจากนี้ อาจจะมีการนัดหมายประชุมกันขององค์กรเบาะแสทุกๆเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในด้านต่างๆร่วมกันครับ Read More »

Scroll To Top