วันจันทร์ , กรกฎาคม 16 2018
Breaking News
You are here: Home / 2013 / ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2013

นักศึกษา เข้ามาสัมภาษณ์ลุงแดง เบาะแส หัวใจไม่แพ้ โครงการโรตารีสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  วันนี้น้องๆนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้ามาสัมภาษณ์ลุงแดงเกี่ยวกับโครงการเปิดสวิทช์หัวใจ(โครงการโรตารีสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) เพื่อซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจมูลค่า 94 ล้านบาท เพื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเผยแพร่ข้อมูลให้นักศึกษาและประชาชนรับทราบ ซึ่งเมื่อก่อนคนลำปางเสียชีวิตวันละ 3 คน ด้วยโรคหัวใจ เพราะต้องรอคิวรพ.สวนดอกเชียงใหม่ 2 ปี มาบัดนี้ได้ช่วยเหลือชีวิตคนภาคเหนือด้วยการผ่าตัดหัวใจไปแล้วร่วม 1,500 ราย โดยมีการผ่าตัดครั้งแรกเมื่อ 4 มกราคม 2553 ตอนนี้คนลำปางไม่ต้องรอคิวแล้ว มีแต่คนที่อื่นมาเข้าคิว3-6 เดือนครับ Read More »

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ)

Communications connectivity

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ) คำนำ                ช่วงเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาไปโดยไม่หยุดนิ่งๆ ระบบคอมพิวเตอร์เองก็เช่นกันได้วิวัฒนาการไปอย่างมาก บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ต้องมีการอัพเดตข้อมูลระบบใหม่ๆอยู่เสมอ และเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นเอง มิจฉาชีพ และอาชญากร ได้หันมาใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คทรนิคซ์ต่างๆ ในการประกอบอาชญากรรมของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันเราพบเห็นสิ่งเหล่านี้มากมายแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเราคุ้นเคยและไม่รู้สึกตื่นตัวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น  แน่นอนเราจะตื่นตระหนกก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราหรือคนใกล้ตัวที่เรารัก บทความฉบับนี้คาดหวังว่าจะเป็นสาระให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึง ภัยทางเทคโนโลยีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกัน และแก้ใขในลำดับต่อไป คณะผู้จัดทำ ภัยทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต   ภัยทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หมายถึง ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ อาจเกิดขึ้นจากบุคคลหรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ  ซึ่งเราจะได้ขยายความดังต่อไปนี้ 1.       ภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ หมายถึง การที่ระบบหรือเพลตฟอร์มต่างๆหรือแอพลิเคชั่น ทำงานโดยไม่สมบูรณ์และมีความผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้ใช้งานไม่อัพเดตข้อมูล หรือเกิดจาก bug หรือ error ของตัวโปรแกรม การที่โปรแกรมบางโปรแกรมถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเกิดจากความขัดแย้งกันระหว่างแอพลิเคชั่นและเพลตฟอร์มที่ติดตั้งโปรแกรม นอกจากนั้นความผิดพลาดเหล่านี้ อาจเกิดจากไวรัสและมัลแวร์ต่างๆที่ระบาดมาจากภายนอก 2.       ภัยที่เกิดจากบุคคล หมายถึงการกระทำโดยเจตนาของบุคลใดบุคลหนึ่งที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เช่นการสร้างมัลแวร์จากเหล่าแฮกเกอร์ การเจาะเข้าสู่ระบบของอาชญากร การแฮกเข้าสู่บัญชีธนาคาร การหลอกลวงและสร้างเว็บไซต์ฟีชชิ่ง เพื่อดักขโมยรหัสผ่าน การจู่โจมระบบด้วย Botnet หรือการโจมตีเซิพเวอร์ ด้วยเทคนิคต่างๆ  สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นภัยจากบุคคล   เป้าหมายของอาชญากรคอมพิวเตอร์ อาชญากรคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายแตกต่างกันตามลำดับความสามารถของแต่ละคน บุคคลที่มีความสามารถสูง ... Read More »

Scroll To Top