วันพุธ , มิถุนายน 20 2018
Breaking News
You are here: Home / 2015 / มกราคม (page 2)

Monthly Archives: มกราคม 2015

Investigative Media

logo BFI

กลุ่มฯเบาะแส คือองค์การปราบคอร์รัปชั่นและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยใช้การสื่อสารมวลชนและกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการทำงาน   Read More »

หลักเกณฑ์การเป็นทีมงาน กลุ่มฯเบาะแส

logo BFI

    หลักเกณฑ์การเป็นทีมงาน กลุ่มฯเบาะแส ๑. เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิก ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน ๑ ชุด รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ ใบ ๒. การเป็น “ ผู้สื่อข่าว ” จะต้องผ่านการเป็น “ ผู้แจ้งข่าว ” อย่างน้อย ๑ ปี และการเป็น “ ทีมเฉพาะกิจ ” ต้องผ่านการเป็น ผู้สื่อข่าว อย่างน้อย ๒ ปี ๓. ผู้แจ้งข่าว  ควรรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยครั้งละ ๒๕ เล่มสำหรับกรณีลงพื้นที่    และ ๕๐ เล่มกรณีไม่ลงพื้นที่ (ปีละอย่างน้อย ๔ ครั้ง) ๔. ผู้สื่อข่าว (เฉพาะลงพื้นที่เท่านั้น) ควรรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยครั้งละ  ๒๕  เล่ม ... Read More »

ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เบาะแส

1081746_10201076146219013_119003991_n

เบาะแส คือ      กลุ่มคนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในส่วนที่รัฐไม่สามารถทำได้ เพราะมีระบบอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2541 พร้อมกับการขานรับรัฐธรรมนูญฉบับ ปี  2540  ที่ใช้ สิทธิ ของ ประชาชน ที่รวมตัวกันตั้งแต่  50,000  คน สามารถถอดถอน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่คดโกง คอรัปชั่น สมาชิกกลุ่มเบาะแสประกอบด้วย      ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นักบวช นิสิต นักศึกษา ยาจก ขอทาน คนพิการ กลุ่มฯ เบาะแส ใช้    สื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น    สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุหมู่บ้าน,วิทยุชุมชน , วิทยุสื่อสาร V.R. , วิทยุสื่อสาร ประชาชน ( CB. 245 MHZ. )  สื่อโทรทัศน์ , สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อบุคคล เพื่อรายงานผลงานของกลุ่มฯ กลุ่มฯ เบาะแส ใช้    ความเป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์จริงที่ไม่เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  (พลิกผู้ร้าย  กลายเป็นผู้ดี ... Read More »

A History of Borsae Newspaper

10338400_889355194410606_486837056684207131_o

  เครื่องหมายองค์กร ( Organization Logo) ตราชั่ง                    หมายถึง  ความเที่ยงตรงหรือตงฉิน รวงข้าว                  หมายถึง  การกินดี – อยู่ดี มือจับกัน               หมายถึง  การให้รักกันเข้าใจกัน Scale                    The accuracy or upright. Spike                   To eat well – live well. Handle               To love and understand ... Read More »

… وفي عملي اليومي أقابل الكثير من الامور ،

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_246.html

كل من الخير والشر. لأن خط عملي ، لأقابل الكثير من الناس الذين يحبون يجري في دائرة الضوء ولكن لا يهتمون لب المسألة. يجب أن أكون حذرا على وجه الخصوص. وبسبب هذا، والشيء الأهم بالنسبة لي في عملي هو أن تكون دائما واعية. لا نقلل، ولا حتى لثانية واحدة. قد تسأل : “أليس هذا البحر؛ أكثر من اللازم؟” أقول : “لا!” إذا كنت لم تفعل مثل هذا وأنا قد لا تكون دائمة حيث أنا اليوم. ولكنها ليست مجرد وظيفة مثل الألغام التي يتم مثل هذا على ما أعتقد. بغض النظر عن نوع العمل الذي نقوم به، واذا كنا لا نقلل من شأنوتبقى دائما واعية، ونحن لن نرتكب أخطاء، أو أن ... Read More »

Philosophy in the work of the leader of Bor – sae ( The clue )

Philosophy in the work of the leader of Bor - sae  ( The clue )

Philosophy in the work of the leader of Bor – sae  ( The clue )   ….In my everyday work I meet many things, both good and evil. Because of my line of work, I meet   many people who like being in the spotlight but don’t care   about the heart of the matter. I must be especially cautious. And because of this, the most important thing ... Read More »

Scroll To Top