วันจันทร์ , พฤษภาคม 29 2023
Breaking News
You are here: Home / 2021

Yearly Archives: 2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 29 10 2021

หลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่ใช้เพื่อการตัดสินใจทั้งด้านเศรษฐก ... Read More »

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมข่าวสืบสวน…เพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทยในยุค…ภยันตรายรอบด้าน” รุ่น 13 (โคลนนิ่ง ผอ.เบาะแส) การสร้างพลเมืองชั้นพิเศษ

กระบวนการสร้างพลเมืองชั้นพิเศษ (Citizen Journalist) ทั่วประเ ... Read More »

Scroll To Top