วันอาทิตย์ , เมษายน 5 2020
Breaking News
You are here: Home / ประชาสัมพันธ์ (BFI) / หลักเกณฑ์การเป็นทีมงาน กลุ่มฯเบาะแส

หลักเกณฑ์การเป็นทีมงาน กลุ่มฯเบาะแส

 

10338400_889355194410606_486837056684207131_o

 

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_17.html

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_17.html

หลักเกณฑ์การเป็นทีมงาน กลุ่มฯเบาะแส

๑. เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิก

ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน ๑ ชุด รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ ใบ

๒. การเป็น “ ผู้สื่อข่าว ”

จะต้องผ่านการเป็น “ ผู้แจ้งข่าว ” อย่างน้อย ๑ ปี และการเป็น “ ทีมเฉพาะกิจ ” ต้องผ่านการเป็น ผู้สื่อข่าว อย่างน้อย ๒ ปี

๓. ผู้แจ้งข่าว 

ควรรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยครั้งละ ๒๕ เล่มสำหรับกรณีลงพื้นที่    และ ๕๐ เล่มกรณีไม่ลงพื้นที่ (ปีละอย่างน้อย ๔ ครั้ง)

๔. ผู้สื่อข่าว (เฉพาะลงพื้นที่เท่านั้น)

ควรรับหนังสือพิมพ์เบาะแส เพื่อเผยแพร่ อย่างน้อยครั้งละ  ๒๕  เล่ม (อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง)

๕. การต่อบัตรสมาชิก

ทุกประเภทในแต่ละปี จะต้องผ่านการสัมมนาเพื่อคัดสรรฯ และจะต้องมีผลงาน เช่น การลงพื้นที่ปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย – ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม , การทำข่าว , การนำสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย หรือ การรับหนังสือพิมพ์ เบาะแส เพื่อเผยแพร่ ในแต่ละงวด อย่างใดอย่างหนึ่ง แนบเป็นหลักฐานการต่ออายุสมาชิก

๖. การทำบัตร สมาชิกเบาะแส  และ การตั้งศูนย์ ” เบาะแส “

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.เบาะแส เท่านั้น

   

ยกเว้น         ผู้ที่ต้องการบัตรประจำตัว   

                   ให้ติดต่อโดยตรงที่     081 404 2002

สำนักงานกลุ่มฯ เบาะแส  

199/73 หมู่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร./แฟกซ์  02 199 7227

โทร.   081-404-2002
หมายเหตุ   

หนึ่งตำบล มีผู้สื่อข่าวได้ ๓ คน คือ ๑.หัวหน้าศูนย์

๒.รองหัวหน้าศูนย์ 

๓.เลขาฯศูนย์  


ส่วน….ผู้แจ้งข่าวมีได้ไม่จำกัดจำนวน   


แต่ทุกคนที่เป็นสมาชิกจะ….ต้องมีอาชีพและมีรายได้ประจำ

ใบสมัครและแบบฟอร์มสำหรับให้ชาวบ้านร้องทุกข์ 

ท่าน….สามารถดาวน์โหลดใช้ได้…..

 

258788_228813677131431_100000084028120_979742_1170665_o

258788_228813680464764_100000084028120_979743_211101_o

258788_228813683798097_100000084028120_979744_3629343_o

 

 

 

 

 

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชั่นและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top