วันพุธ , มีนาคม 29 2023
Breaking News
You are here: Home / ผลงานที่ผ่านมา / ผอ.เบาะแส ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ บรรยาย Big Data Analytics : นวัตกรรมการรายงานข่าวเชิงลึกในยุค Digital

ผอ.เบาะแส ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ บรรยาย Big Data Analytics : นวัตกรรมการรายงานข่าวเชิงลึกในยุค Digital

ผอ.เบาะแส ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ บรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Big Data Analytics : นวัตกรรมการรายงานข่าวเชิงลึกในยุค Digital หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ช่วงเช้า 10.00 – 11.00 น.

ช่วงเช้า 11.00 – 12.15 น.

ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. บรรยาย และ นักศึกษานำเสนอผลงานฯ

ชุดที่ 3

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001 ติดตามผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top