วันจันทร์ , กรกฎาคม 16 2018
Breaking News
You are here: Home / เบาะแส-ประชาสัมพันธ์ / ผอ.เบาะแสและสมาชิกองค์กรเบาะแส ประชุมและตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้

ผอ.เบาะแสและสมาชิกองค์กรเบาะแส ประชุมและตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้

ท่ากลางกระแสความเติบโตขององค์กร ผอ.เบาะแส ได้เรียกประชุมสมาชิกขององค์กรเบาะแสในระดับต่างๆ เพื่อร่วมประชุมหารือในแนวทางการพัฒนาองค์กรเบาะแส และการดูแลช่วยเหลือสมาชิก พร้อมกันนี้ได้สอบถามปัญหาด้านต่างๆในการรับส่งและให้บริการผู้โดยสารของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯสายใต้ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง โดยหัวข้อหลักในการหารือครั้งนี้คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กร การช่วยเหลือสมาชิกและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง ผอ.เบาะแสได้แสดงนโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาศักยะภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์สือในเชิงลึก เพื่อให้เกิดการปฏิรูปในทิศทางที่ดีขึ้น ปัจจุบัน องค์กรเบาะแสมีสมาชิกจำนวนมาก และมีสาขาหลากหลายอาชีพ และสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชยมาแล้วโดยเฉพาะกรณี ม.สันติภาพโลก ในท่ามกลางความเจริญเติบโตนี้เองทำให้ ผอ.เบาะแส ซึ่งเป็นผู้นำองค์กร ได้วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพการทำงานของสมาชิกในองค์กร ซึ่งหลังจากนี้ อาจจะมีการนัดหมายประชุมกันขององค์กรเบาะแสทุกๆเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในด้านต่างๆร่วมกันครับ

About borsae-admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top