วันอาทิตย์ , กันยายน 24 2023
Breaking News
You are here: Home / ประชาสัมพันธ์ ( B F I ) / ยุทธวิธี และนโยบายใหม่ของมูลนิธิเบาะแส

ยุทธวิธี และนโยบายใหม่ของมูลนิธิเบาะแส

 

1395406_676558315690296_603931792_n

เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กรเบาะแส ภายใต้การปฏิรูปองค์กรของผู้นำอย่างท่าน เสกสรร ประเสริฐ หรือที่เราคุ้นหูกันในนาม ผอ.เบาะแส ที่สร้างผลงานในการปราบเจ้าพ่อแปดริ้ว และล้างบางมหาลัยเถื่อนและอีกมากมายหลายร้อยคดีที่ ผอ.เบาะแส ลงมือเข้าไปจัดการด้วยตัวเองจนถูกขนานนามว่าเป็นมือปราบของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง  วันเวลาและผลงานของ องค์กรเบาะแสมากมาย เป็นสิ่งที่ทำให้มีคนสนใจองค์กรเบาะแสเป็นจำนวนมากขึ้น และในขณะเดียวกันนั้นเอง บุคคลมากมายทั้ง ดีและร้าย ต่างก็มุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรเบาะแส บางคนเข้ามาเพื่อที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และคุ้มภัยให้ตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ ผอ.เบาะแส ในฐานะผู้นำ ได้คิดค้นนวัตกรรมและกลยุทธ์เพื่อเตรียมที่จะรับมือความเติบโตขององค์กรเบาะแสในอนาคต โดยเปลี่ยนรูปแบบจาก องค์กรเบาะแส เป็น มูลนิธิเบาะแส เพื่อให้ทุกคนในมูลนิธิเบาะแส ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์จาก เครื่องหมาย เบาะแส นอกจากนี้ยังได้ปฏิรูปการนำเสนอสื่่อโดยเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์เบาะแส เป็นนิตยาสารเบาะแส โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำเสอผลงานของสมาชิกในมูลนิธิเบาะแส เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย นอกจากนี้ ผอ.เบาะแส ยังได้แสดงจุดยืนถึงบทบาทและหน้าที่ในมูลนิธิเบาะแส โดยประกาศ นโยบายมูลนิธิ เบาะแส ว่า
1.ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
2.ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย
3.เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน
4.ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตน อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม ส่วนรวม
5.ให้เกิดความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุข ของประชาชน โดยทั่วถึงกัน 

ภายใต้นโยบายเหล่านี้ ผอ.เบาะแสได้สร้างนวัตกรรมสื่อสืบสวนเชิงลึก ในรูปแบบของเบาะแสขึ้นมาโดยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝ่าย ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือในการปราบปรามทุจริต คอรัปชั่น และอิทธิพลมืด รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม และส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้สามารถบังคับใช้กฏหมายอย่างยุติธรรม สื่อสืบสวนเชิงลึก แตกต่างจากสื่อธรรมดาคือ นอกจากการนำเสนอข่าวสารทั่วไปแล้ว ยังสามารถวิเคราะหฺ์และใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีผู้กระทำความผิด รวมไปถึงใช้ในการวิเคราะห์ขาวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นแสดงว่าในอนาคต มูลนิธิเบาะแส จะไม่ได้เป็นแค่เพียงสื่อทั่วไปเท่านั้น แต่จะเป็นสื่อ เชิงสืบสวนและสอบสวนข้อมูลเชิงลึก ที่จะตีแผ่เรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาความยุติธรรม และเป็นเกราะคุ้มกันคนดีในสังคมไทย จากนี้ไปรูปแบบของมูลนิธิเบาะแสจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ทุกท่านโปรดติดตาม อย่างต่อเนื่อง

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001 ติดตามผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top