วันอาทิตย์ , กันยายน 24 2023
Breaking News
You are here: Home / กลุ่มฯเบาะแสลงพื้นที่ / นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative Journalism)

นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative Journalism)

อีกมุมหนึ่ง ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผอ.เบาะแส ใน #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ให้ความรู้เชิงลึก ด้าน #นวัตกรรมข่าวสืบสวนสอบสวน แก่นักศึกษา #สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

#ข่าวสืบสวน

#ข่าวสืบสวนสอบสวน

#นวัตกรรมข่าวสืบสวนสอบสวน

#นวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง

#ทฤษฎี3c1d

ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผอ.เบาะแส ผู้อำนวยการ BFI องค์กรสืบสวนเบาะแส บรรยายให้ความรู้เชิงลึกแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative Journalism)” พร้อม อาจารย์ ดร.รุ่งรดิศ คงยั่งยืน ร่วมวิพากษ์การจัดทำ Work Shop ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่นำเสนอครั้งนี้ด้วย ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

#นวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง

#นวัตกรรมข่าวสืบสวนสอบสวน

ขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ความไว้วางใจ ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผอ.เบาะแส ผู้นำ #องค์กรสืบสวนเบาะแสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน...#นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ในครั้งนี้

ติดตามผลงานได้ใน https://youtube.com/@BFI_001

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001 ติดตามผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top