วันอาทิตย์ , กันยายน 24 2023
Breaking News
You are here: Home / ประชาสัมพันธ์ ( B F I ) / นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

วิชาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา #ระดับปริญญา

28 เมษายน 2566 จัดสอบ #วิชาการศึกษาเฉพาะบุคคล (Independent study) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกของประเทศไทย #นิเทศศาสตรบัณฑิต#สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน#คณะศิลปศาสตร์#มหาวิทยาลัยเกริก จำนวน 8 ราย ชุดแรกของหลักสูตร ผ่านโดยมีเงื่อนไข หลักสูตรนี้อยู่ในความดูแลและบริหารโดย ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผอ.เบาะแส ซึ่งผ่านอุปสรรคมากมาย #เสี่ยงตาย มากกว่า 35 ปี ก่อนเป็นหลักสูตรนี้

พร้อมคณะทำงานคุณภาพ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิชาการจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะ

การสอบ IS ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ ดร.รุ่งรดิศ คงยั่งยืน เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้แก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Muthita Arayaseetthakorn และ อาจารย์กฤชพนธ์ฯ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรองการสอบวิชานี้ด้วย

ติดตาม ประวัติและผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Website มหาวิทยาลัยเกริก https://online.krirk.ac.th/commu-invest/

หมายเหตุ

– นี่คือการผลิตบุคลากรคุณภาพ

– หลักสูตรนี้กำลังจะจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

#หลักสูตรแรกของประเทศไทย

#นวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง

#นวัตกรรมข่าวสืบสวนสอบสวน

– เมื่อประชาชนรู้ทัน สังคมจะเปลี่ยน

#หลักสูตรเดียวของประเทศไทย

จัดให้ โดย ผอ.เบาะแส ผู้อำนวยการ องค์กรสืบสวนเบาะแส BFI องค์กรสืบสวนเบาะแส

ติดตามผลงานใน http://borsae.org มือปราบคนโกงชาติ

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001 ติดตามผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top