วันจันทร์ , กันยายน 16 2019
Breaking News
You are here: Home / ประชาสัมพันธ์ (BFI) / A History of Borsae Newspaper

A History of Borsae Newspaper

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_17.html

http://sekson-borsae.blogspot.com/2011/10/blog-post_17.html

 

เครื่องหมายองค์กร ( Organization Logo)

ตราชั่ง                    หมายถึง  ความเที่ยงตรงหรือตงฉิน
รวงข้าว                  หมายถึง  การกินดี – อยู่ดี
มือจับกัน               หมายถึง  การให้รักกันเข้าใจกัน

Scale                    The accuracy or upright.

Spike                   To eat well – live well.
Handle               To love and understand each other.

Borsae (The clue)  is  ……A group formed to create fairness in society , in the area that the state was incapable of doing because of the host system. It was foundedin early 2541 with are sponse to the 2540 constitution of the 50,000 people who gathered to dismisssenior officials and politicians who were involved incorruption.

Members of Borsae (The clue) include –  Officials ,  military , police  politicians, priests, students , paupers,  beggers  and disabled.

Borsae (The clue) group  uses   –  Communication is the tool  used  to do broadcast radio, Village radio  , community radio , VR Radio and public radio (CB. 245 MHZ.) televisionmedia , newspaper  and  personal  media for the report  of the group’s work.
Borsae (The clue) group   uses  – Takes  events  that are of  no benefit and make them beneficial to the public (bad made good) . Currently  more  than 70% of the  Borsae (The clue) group  participate.
Borsae ( The clue) group   Reinforcement –  Officials ,  military and police  work independently   for  the  oppressed  who  are  persecuted   by  their  superiors , to get  rid of  corruption , public policy and  privacy .

Borsae (The clue) group   forms – Knowledge , understanding and  creates real power for the general  public.  According to the Constitution we have more than 50,000 members intentionally working  towards the future  day when we will be healthy both  physically and mentally…our Thai children…our Thai nation’s…for our well-being.

Borsae (The clue) group’s  Mission Statement

” No political aims. …. But …Hope for all Thai people…eat well..live well…”.
Borsae (The clue) group uses

Every  aspect  of  the  law related  to our affairs  of  interest ,  in order to protect   justice  in accordance  to  the  authorities  we are in association  with  presently.

Borsae (The clue) group  has

Member  organizations in every region , every province , every district , every subdistrict, with at least 25 members  in  every  subdistrict , so that  we  can  be  close to the community and direct   the  correct   approach   by  assisting  the  members  in making  the  decisions.

 

Borsae (The clue) group  demands  all  members  have personal insight

In regards  to  things  they  hold  sacred , before  beginning  their  duties  as  a  member  of Borsae.

Borsae (The clue)group  team  building. Recruits  based  on  profession  and  honest  income in  order  to  form  a  Borsae  team ,  without  corruption  or  exploitation  by  people  in  the organization.

Borsae ( The clue)group  is  a  not – for – profit.  It only accepts donations.  Offenses are punishable  by  prison or death.

Borsae (The clue) group’s intentions:

 1.   Expose  injustice in society ,  in order that  organizations ,  including both  public and private  agencies  may  recognize  and  solve problems.
 2. Disseminate  information  to  the  public  from  the  government.
 3.   Streng  then  the  morale of the people who contribute to society.
 4. Support  the  general  public , to be the ears and the eyes , instead of the state agency , in   order to build peace and safety.
 5. To be the mediator for the suffering and disadvantaged.
  6. To coordinate common business interests.

Members.

 1. People who do are not victims of justice in society.
 2. Groups such as organizations , companies and agencies including department  stores that  are  threatened  and  exploited against government  regulations.
  3. Journalists who  fear  presenting  news they’ve  discovered , due to dark  influences from other groups.
 3. General  public with the same  ideology , who are working together  to  combat illegal  behavior  of  the  influential group who are seeking  benefits.
  5. Officials that  are  coerced  and  forced  to  pay  tribute and  accept  corruption  from the  influential party.

Policy

 1.  For the nation , Constitution , treaties , corruption , and illegal business practices.
  2.  Complete  elimination of  fraud  and  corruption  from  Thai  society.
  3.  Promote  the  rights  of  freedom  and  equality ,  for  all  groups , all peoples , and all organizations  equally.
  4.  To  promote  and  maintain a  person  with  integrity ,  honesty  and  conduct  that are  beneficial to society as  a  whole.
  5.  To  build  confidence  of  the  country , along  with  peace  through  out  the  public.

Something  you  should  know.

” We  are  an  organization  for  all  people.  Every  Borsae   journalist is working  for the  nation  for  social good. We  need  to  reach  the  masses  as  much  as  possible to  know the  needs  of  the  people  and  help the  people.  We  are  the  voice  of  those  who  suffer sharing  news  and  ethics  based  on  the  facts.  We  have  a  responsibility to  society  and  as journalist  we  hold  a  lot of power.

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชั่นและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top