วันจันทร์ , กันยายน 27 2021
Breaking News
You are here: Home / กลุ่มฯเบาะแสลงพื้นที่ / ศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ สารวัตรกำนันคนดังเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา…..???

ศาลล้มละลาย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ สารวัตรกำนันคนดังเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา…..???

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๑๖/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด้วย นางประโลม ประเสริฐ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางนภัสวรรณ บุญประเสริฐ จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว

            ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา ๑๗๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top