วันพุธ , มิถุนายน 20 2018
Breaking News
You are here: Home / 2013 / ตุลาคม / 16

Daily Archives: 2013-10-16

ยุทธวิธี และนโยบายใหม่ของมูลนิธิเบาะแส

1395406_676558315690296_603931792_n

  เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กรเบาะแส ภายใต้การปฏิรูปองค์กรของผู้นำอย่างท่าน เสกสรร ประเสริฐ หรือที่เราคุ้นหูกันในนาม ผอ.เบาะแส ที่สร้างผลงานในการปราบเจ้าพ่อแปดริ้ว และล้างบางมหาลัยเถื่อนและอีกมากมายหลายร้อยคดีที่ ผอ.เบาะแส ลงมือเข้าไปจัดการด้วยตัวเองจนถูกขนานนามว่าเป็นมือปราบของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง  วันเวลาและผลงานของ องค์กรเบาะแสมากมาย เป็นสิ่งที่ทำให้มีคนสนใจองค์กรเบาะแสเป็นจำนวนมากขึ้น และในขณะเดียวกันนั้นเอง บุคคลมากมายทั้ง ดีและร้าย ต่างก็มุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรเบาะแส บางคนเข้ามาเพื่อที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และคุ้มภัยให้ตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ ผอ.เบาะแส ในฐานะผู้นำ ได้คิดค้นนวัตกรรมและกลยุทธ์เพื่อเตรียมที่จะรับมือความเติบโตขององค์กรเบาะแสในอนาคต โดยเปลี่ยนรูปแบบจาก องค์กรเบาะแส เป็น มูลนิธิเบาะแส เพื่อให้ทุกคนในมูลนิธิเบาะแส ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์จาก เครื่องหมาย เบาะแส นอกจากนี้ยังได้ปฏิรูปการนำเสนอสื่่อโดยเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์เบาะแส เป็นนิตยาสารเบาะแส โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำเสอผลงานของสมาชิกในมูลนิธิเบาะแส เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย นอกจากนี้ ผอ.เบาะแส ยังได้แสดงจุดยืนถึงบทบาทและหน้าที่ในมูลนิธิเบาะแส โดยประกาศ นโยบายมูลนิธิ เบาะแส ว่า 1.ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 2.ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย 3.เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน 4.ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ... Read More »

Scroll To Top