วันพุธ , มีนาคม 29 2023
Breaking News
You are here: Home / ข้อมูล ผอ.เบาะแส / Philosophy in work of BFI leader

Philosophy in work of BFI leader

ผอ.เบาะแส ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ

Philosophy in working of BFI Leader

In my everyday work I face a lot of people both good and evils in theirs mind. As my line of work, the people I met who like being in spotlights but didn’t care about the heart of matter. I must be especially cautious.   And because of these reasons, the most important thing for me in my  working that always be conscious. Never underestimate, not even for a second. You might ask, isn’t that overacting; too much ? I said ‘No!’ If I have not done like this I might not be standing where I am today. But it’s not only a working like mine that what’s I think. No matter what kinds of work BFI do, If we do not underestimate and remain conscious, we will not be made any mistakes or become disheartened. Looking back over the working I’ve experienced and somethings that I hold to and am inclined to teach others: when we have done something, and done it well, we must not expect anything in return. People who expect something in return, will not receive what they hope for. And vise-versa. For a person who doesn’t expect anything, when they have done good deeds they might receive what was unexpected and much more. I believe there are many people who want to do good things. They act good but got discouraged at the midway or thinking that doing good doesn’t bring good back.

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001 ติดตามผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top